שיוורים

חברת י.אונגר 96 בע"מ מתמחה בזיהוי חוסר תיאום וביצוע שיוור ברמה מקצועית גבוהה, עם צוות עובדים מיומן ומוסמך, אשר נותן מענה ללקוח 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

החברה מבצעת שיוור בעזרת אינדיקטורים (שעונים) ולייזר.
פעולת השיוור (Alignment) היא פעולה של הבאת שני צירים למצב של חפיפה מירבית של ציר הסימטריה שלהם בכל המישורים, באופן שבו הם מהווים למעשה ציר מתמשך אחד.

פעולה זו נועדה להפעיל את הציוד באופן אולטימטיבי וע"י כך לגרום לציוד לעבוד ללא רעידות, בשקט יחסי ובנצילות גבוהה, תוך שמירה על המיסבים ועל אורך החיים של הציוד.
פעולת השיוור מהווה תנאי הכרחי לפעולה תקינה של ציוד סובב. חוסר שיוור עלול להיגרם כתוצאה מסטיה מקבילית וזוויתית בין צירי המכונה, כמו גם מבסיס מכונה עקום או רופף, ממנוע שאחת מרגליו לא מקבילה לאחרות או מהידוק שונה בין רגלי המנוע.

חוסר שיוור עלול לגרום לנזקים עצומים. ביניהם נזק כלכלי העלול להיגרם כתוצאה מנזקי שבר לא מתוכננים ובלאי מוגבר לציוד הסובב אשר גוררים עלויות גבוהות. בנוסף חוסר שיוור עלול לקצר את חיי המיסבים והאטמים המכניים, ואף עלול לגרום לרעידות בציוד הסובב.

בין לקוחותינו

unger decoration